Panele ograniczające ciśnienie eksplozji

4B panele ograniczające ciśnienie eksplozji chronią urządzenia i sprzęt przemysłowy przed uszkodzeniem spowodowanym wybuchem. Zostały one zaprojektowane w celu szybkiego otwarcia przy wstępnie ustawionej wartości ciśnienia, kontrolując wybuch fali ciśnienia i czoło płomienia i kierując odłamki w kierunku bezpiecznej strefy.